Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Hà Nội – Chi Nhánh Quận Cầu Giấy

Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình

Diện tích; 75m2