Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Hà Nội – Chi Nhánh Trung Tâm

Địa chỉ: Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội