Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Hà Nội – Chi Nhánh Huyện Mỹ Đức

Chủ đầu tư: LeNam

Địa chỉ: Gia Lập – Gia Viễn – Ninh Bình

Diện tích; 75m2